FAQs Complain Problems

समाचार

मिति २०७७/०२/२६ गते प्रकाशित COVID विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि छनौट भएका कृषकहरुको सूची (प्रकाशित मिति २०७७/३/१८ गते)

सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि  ३ दिन (सार्वजनिक विदा बाहेक)  भित्र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखामा सम्झौता गर्न आउनु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: