FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७/०७८ का लागि कृषि तर्फका विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना माग सम्बन्धि १५ दिने सूचना (प्रकाशित मिति ०७७/०६/०४)!!!

कृषि कार्यक्रमहरु

१. ५० प्रतिशतमा तरकारी विशेष कार्यक्रम

२. बगर खेति कार्यक्रम

३. व्यवसाय च्याउ खेति (डुम हाउस) कार्यक्रम

४. ७५ प्रतिशतमा कृषि औजार/सामग्री वितरण)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: