FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

Photo Name Designation Phone No.
तप्त बहादुर पौडेल अध्यक्ष 9858023127
मनीषा सिंह थारु उपाध्यक्ष 9867954474
यम बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष वडा नं. १ ९८४८०१००३८
ज्ञानेन्द्र राज वली वडा अध्यक्ष वडा नं. २ 9841478598
मिन कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ ९८४८२२२३९४
मिनराज खड्का वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ ९८५८०३८०००
झगरु थारु वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ 9858042251
लव राज खरेल वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ ९८५८०२६९३३
राम लखन थारु वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ 9858030488
सालिक राम डाँगी वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ ९८४८२३९०७०
सोहन लाल थारु वडा अध्यक्ष वडा नं. ९ ९८५८०२३२७२
पतरी दमाई दलित महिला वडा सदस्य 9824514769
जीत बहादुर थारु वडा नं. ७ 9854987758
इलाही गद्दी वडा नं. ७ 9812406310
मिना थापा वडा नं. ७ 9866728692
जगराना रैदास वडा नं. ७ 9815545121