FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बाटो कालोपत्रे र नाली निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 11/10/2023 - 11:20

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

८०/८१ 11/08/2023 - 10:40

स्यानिटरी प्याड र बाटो कालोपत्रे, भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

८०/८१ 10/20/2023 - 11:50 PDF icon CamScanner 10-20-2023 10.23_1.pdf

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद समबन्धी पुन:बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनावान सम्बन्धि सूचना !!!

८०/८१ 09/05/2023 - 19:57

नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना!!!

८०/८१ 08/30/2023 - 12:49

सेनेटरी प्याड खरदिगर्ने सम्बन्धी बोल पत्र आह्वानको सूचना !!

८०/८१ 08/27/2023 - 15:16

स्टेशनेरी सामाग्री खरिद समबन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 08/23/2023 - 15:12

पशु स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि औषधि तथा सामाग्रीहरु खरिद कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

८०/८१ 08/22/2023 - 13:55

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद समबन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनावान सम्बन्धि सूचना !!!

८०/८१ 08/21/2023 - 15:18

गहुँको उन्नत विउ माग सम्बन्धि सूचना !!!

७९/८० 11/01/2022 - 14:11

Pages