FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (वडा नं १ को बिभिन्न स्थानहरुमा बोरिङ निर्माण, सिचाई पम्प, जस्ता पाता खरिद )

८०/८१ 04/10/2024 - 09:01

वडा नं १ , २ र ८ सडक मर्मत सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

८०/८१ 04/03/2024 - 16:04

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 04/03/2024 - 16:03

विभिन्न विद्यालयहरुको शौचालय,खानेपानी आदि निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 03/19/2024 - 17:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (लक्ष्मी मा.वि होस्टेल निर्माण )!!!

८०/८१ 02/14/2024 - 11:32

लक्ष्मी मा.वि होस्टेल निर्माण र खोप केन्द्र निर्माण वडा नं ५ ,६ र ९ बोल पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 01/04/2024 - 18:04 PDF icon CamScanner_01-04-2024_10.36_1[1].pdf

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 12/01/2023 - 14:04

बाटो कालोपत्रे र नाली निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 11/10/2023 - 11:20

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

८०/८१ 11/08/2023 - 10:40

स्यानिटरी प्याड र बाटो कालोपत्रे, भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

८०/८१ 10/20/2023 - 11:50 PDF icon CamScanner 10-20-2023 10.23_1.pdf

Pages