FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

आ.व. ०७७/०७८ का लागि कृषि तर्फका विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना माग सम्बन्धि १५ दिने सूचना (प्रकाशित मिति ०७७/०६/०४)!!!

कृषि कार्यक्रमहरु

१. ५० प्रतिशतमा तरकारी विशेष कार्यक्रम

२. बगर खेति कार्यक्रम

३. व्यवसाय च्याउ खेति (डुम हाउस) कार्यक्रम

४. ७५ प्रतिशतमा कृषि औजार/सामग्री वितरण)

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि १५ दिने सूचना (ना.प्रा.स., अमिन, का.स.) (प्रकाशित मिति ०७७/०६/०१)

राजश्व जम्मा गर्नका लागि हिमालयन बैंक लि. सम्शेरगन्ज शाखा,

खाताको नाम: गा-१.१राप्ती सोनारी आन्तरिक राजश्व खाता

खाता नं.: ०५२०७५४०५१००२४

(नोट: इमेल मार्फत पनि दरखास्त फाराम पठाउन सकिने छ)

दस्तावेज: 

Pages