FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०_०७_२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 11/30/2023 - 19:43 PDF icon WhatsApp Image 2023-11-30 at 16.32.30_e3cf4c3e.pdf

मिति २०८०/०६/१६ गते कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 10/08/2023 - 12:04 PDF icon CamScanner 10-06-2023 14.23.pdf

मिति २०८०/०६/०७ गते कार्यपालिका बैठक निर्णय

८०/८१ 09/26/2023 - 16:48 PDF icon CamScanner 09-26-2023 13.53.pdf

मिति २०८०/०५/७ गतेको कार्यपालिका निर्णय

८०/८१ 08/27/2023 - 12:01 PDF icon CamScanner 08-25-2023 15.28.pdf

मिति २०८०_०४_२५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 08/13/2023 - 14:13 PDF icon CamScanner 08-13-2023 14.06.pdf

मिति २०८०/०३/०३ बसेको कार्यपालिक बैठक निर्णय

७९/८० 06/28/2023 - 12:55 PDF icon CamScanner 06-26-2023 15.45.pdf

२०८०_०३_०३ गतेकाे कार्यपालिकाकाे निर्णय

७९/८० 06/20/2023 - 10:54 PDF icon CamScanner 06-20-2023 10.28.pdf

२०८०_०२_२६ गते बसेको कार्यापलिका बैठक

७९/८० 06/12/2023 - 15:43 PDF icon CamScanner 06-12-2023 15.33__.pdf

मिति २०८०/०२/०७ गतेको कार्यपालिका बैठक निर्णय

७९/८० 05/28/2023 - 15:18 PDF icon CamScanner 05-28-2023 16.09.pdf

मिति २०८०/१/७ गते बसेको कार्यपालिक बैठकको निर्णय

७९/८० 04/24/2023 - 20:14 PDF icon CamScanner 04-26-2023 11.10.pdf

Pages