FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि ७८/७९ 10/30/2022 - 19:01 PDF icon Karar Karmachari_Rajpatra (Lok Bahadur Shasi).pdf
वन ऐन २०७८ ७८/७९ 10/30/2022 - 18:56 PDF icon गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७८_नमुना कानुन_NARMIN (1)(1).pdf
भुमि ऐन २०७८ ७८/७९ 10/30/2022 - 09:47 PDF icon गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८_नमूना_NARMIN (1)(1).pdf
राप्ती सोनारि गाउँपलिकाको कृषि ऐन २०७८ ७८/७९ 10/30/2022 - 09:46 PDF icon पालिकाको कृषि ऐन २०७८_नमूना कानून_NARMIN (1)(1).pdf
राप्ती सोनारीगाउँपालिका सहकारी ऐन २०७८ ७८/७९ 10/30/2022 - 09:45 PDF icon १२. राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्ध ब्यबस्थापन बनेको विधेयक २०७८ ७८/७९ 10/30/2022 - 09:43 PDF icon गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८_नमुना कानुन_NARMIN (1)(1).pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि (मस्यौदा) २०७९ ७९/८० 08/20/2022 - 11:31 PDF icon ambulance.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७८ ७८/७९ 07/09/2022 - 16:18 PDF icon राप्ती सोनारी स्वास्थ तथा सरसफाइ एन.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थानीय शिक्षा विधेयक-२०७७ ७७/७८ 03/10/2022 - 11:46 PDF icon edu_rajpatra.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/14/2018 - 19:27 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf

Pages