FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तेश्रो चौमासिक (२०७५ चैत्र देखि २०७६ असार मसान्त सम्म) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७५/७६ Tuesday, July 9, 2019 - 18:35 PDF icon वडा नं.१, PDF icon वडा नं. २, PDF icon वडा नं. ३, PDF icon वडा नं. ४, PDF icon वडा नं. ५, PDF icon वडा नं. ६, PDF icon वडा नं. ७, PDF icon वडा नं. ८, PDF icon वडा नं. ९
दोश्रो चौमासिक (२०७५ मंसिर देखि २०७५ फागुन मसान्त सम्म) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७५/७६ Monday, April 8, 2019 - 14:22 PDF icon वडा नं. १, PDF icon वडा नं. २, PDF icon वडा नं. ३, PDF icon वडा नं. ४, PDF icon वडा नं. ५, PDF icon वडा नं. ६, PDF icon वडा नं. ७, PDF icon वडा नं. ८, PDF icon वडा नं. ९
पहिलो चौमासिक (२०७५ साउन देखि २०७५ कार्तिक मसान्त सम्म) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७५/७६ Monday, December 17, 2018 - 00:00 PDF icon वडा नं. १, PDF icon वडा नं. २, PDF icon वडा नं. ३, PDF icon वडा नं. ४, PDF icon वडा नं. ५, PDF icon वडा नं. ६, PDF icon वडा नं. ७, PDF icon वडा नं. ८, PDF icon वडा नं. ९
दोश्रो चौमासिक(२०७४ मंसिर देखि २०७४ फागुन मसान्त सम्म) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७४/७५ Wednesday, April 25, 2018 - 09:15 PDF icon वडा नं. १ , PDF icon वडा नं. २ , PDF icon वडा नं. ३ , PDF icon वडा नं. ४ , PDF icon वडा नं. ५ , PDF icon वडा नं. ६ , PDF icon वडा नं. ७ , PDF icon वडा नं. ८ , PDF icon वडा नं. ९