FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/१०/२५ गते कार्यापालिकाको बैठक

८०/८१ 02/27/2024 - 10:50 PDF icon २०८०_१०_२५ कार्यपालिकाको बैठक.pdf

मिति २०८०/०९/२५ गते कार्यापालिकाको बैठक

८०/८१ 02/07/2024 - 16:26 PDF icon CamScanner 02-07-2024 13.55.pdf

मिति २०८०/०९/१८ गते बसेको कार्यपालिका बैठक निर्णय

८०/८१ 01/05/2024 - 18:05 PDF icon CamScanner 01-05-2024 15.15.pdf

मिति २०८०/०८/१३ गतेको कार्यपालिका बैठक

८०/८१ 01/05/2024 - 18:01 PDF icon CamScanner 01-05-2024 14.11_page-0001.pdf

मिति २०८०_०७_२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 11/30/2023 - 19:43 PDF icon 385541667_351502030801532_6401163387232961450_n.pdf

मिति २०८०/०६/१६ गते कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 10/08/2023 - 12:04 PDF icon CamScanner 10-06-2023 14.23.pdf

मिति २०८०/०६/०७ गते कार्यपालिका बैठक निर्णय

८०/८१ 09/26/2023 - 16:48 PDF icon CamScanner 09-26-2023 13.53.pdf

मिति २०८०/०५/७ गतेको कार्यपालिका निर्णय

८०/८१ 08/27/2023 - 12:01 PDF icon २०८०_०५_७ गते कार्यापालिका बैठक.pdf

मिति २०८०_०४_२५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 08/13/2023 - 14:13 PDF icon CamScanner 08-13-2023 14.06.pdf

मिति २०८०/०३/०३ बसेको कार्यपालिक बैठक निर्णय

७९/८० 06/28/2023 - 12:55 PDF icon CamScanner 06-26-2023 15.45.pdf

Pages