FAQs Complain Problems

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि १५ दिने सूचना (ना.प्रा.स., अमिन, का.स.) (प्रकाशित मिति ०७७/०६/०१)

राजश्व जम्मा गर्नका लागि हिमालयन बैंक लि. सम्शेरगन्ज शाखा,

खाताको नाम: गा-१.१राप्ती सोनारी आन्तरिक राजश्व खाता

खाता नं.: ०५२०७५४०५१००२४

(नोट: इमेल मार्फत पनि दरखास्त फाराम पठाउन सकिने छ)

इमेल मार्फत फाराम पठाउदा उम्मेदवारले माथि उल्लेखित फाराम download गरी पूर्ण रुपमा भरी, सुचनामा तोकिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र, उम्मेदवारको दस्तखत, पासपोर्ट साइजको फोटो, राजश्व जम्मा गरेको रसिद र भरिएको दरखास्त फाराम scan गरी raptisonarimun@gmail.com मा विषय "दरखास्त फाराम" लेखि पठाउनु पर्ने छ ।

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: