FAQs Complain Problems

समाचार

कृषि कार्यक्रमका लागि ३० प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (प्रकाशित मिति २०७७-६-१९)

कृषि कार्यक्रम

  • कोभिड प्रभावित भै विदेश्बता फर्केका कृषकहरुलाई उत्पादन सामग्री ७५% अनुदान कार्यक्रम
  • पकेट कार्यक्रमका (तरकारी - १ , मकै - २, च्याउ - १, प्याज - १, फलफुल - १, धान - १)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: