FAQs Complain Problems

दोश्रो किस्ता पेश्की माग गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

१) दोश्रो किस्ता मागको उपभोक्ता समितिको निर्णय र निवेदन

२) प्राविधिकबाट तयार भएको कामको मुल्यांकन (रनिङ्गविल)

३) प्रथम किस्ता रकम बराबरका विल भरपाई

४) वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र