FAQs Complain Problems

मालपोत /कर तिर्ने

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व शाखा / राजस्व सम्बन्धि तोकिएको कर्माचारी/ वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
सोहि दिने
सेवा शुल्क: 
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र
२. गत आ.व को तिरको मालपोत रसिद