FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

मिति २०७७/०२/२६ गते प्रकाशित COVID विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि छनौट भएका कृषकहरुको सूची (प्रकाशित मिति २०७७/३/१८ गते)

सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि  ३ दिन (सार्वजनिक विदा बाहेक)  भित्र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखामा सम्झौता गर्न आउनु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

Pages