FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दोश्रो पटक सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (खानेपानी धारा) (दोश्रो पटक प्रकाशित २०७६/०८/१०) !!!

७६/७७ 11/26/2019 - 12:13 PDF icon HANDPUMP RE-EBID.pdf

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

७६/७७ 11/07/2019 - 15:52 PDF icon medicine tender 2076-07-21.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७६/०७/२१)!!!

७६/७७ 11/07/2019 - 15:47 PDF icon tender 2076-07-21.pdf

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!! (दोश्रो पटक)

७६/७७ 10/26/2019 - 00:00 PDF icon re-tender notice.pdf

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७६/७७ 08/27/2019 - 11:56 PDF icon नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा विक्री वितरणका लागि बोलपत्र सूचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित) !!!

७५/७६ 04/16/2019 - 12:19 PDF icon e-bid 2076-01-03.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७५/१२/२९)!!!

७५/७६ 04/12/2019 - 14:58 PDF icon e-bid 2075-12-29.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७५/७६ 04/08/2019 - 11:10 PDF icon बोलपत्र ०७५-१२-२४.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७५/७६ 03/27/2019 - 12:47 PDF icon E-BIDDING.pdf

औषधी खरिदका लागि वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७५/७६ 02/09/2019 - 12:19 PDF icon औषधी खरिद वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

Pages