FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

RSRM/WORKS-35/076/077 Bato estar unnati kamdi kachanapur at RSRM2 को ठेक्का रद्द गरिएको वारे सूचना !!! (प्रकाशित मिति ०७६/१२/०३)

७६/७७ 03/16/2020 - 16:35 PDF icon e-bid cancellation notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (RSRM/WORKS/16 र RSRM/GOODS/03-076/-77) संग सम्बन्धित

७६/७७ 01/27/2020 - 16:18 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ७ दिने सूचना !!! (तेश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६/०९/२१))

७६/७७ 01/06/2020 - 13:05 PDF icon नदिजन्य पदार्थ उत्खनन (तेस्रो पटक प्रकाशित ७ दिने सूचना).pdf

गोलिया काठ तथा दाउरा चट्टा बोलपत्र द्वारा लिलाम विक्रिका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/८/२७)

७६/७७ 12/26/2019 - 15:17 PDF icon notice.pdf

वनस्पती उद्यान निर्माण कार्यक लागि डिभिजन वन कार्यालय बाँके द्वारा वोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७६/०८/२२)

७६/७७ 12/20/2019 - 13:41 PDF icon divison forest office tender notice.pdf

कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रमका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना(प्रथम पटक प्रकाशित २०७६/०९/०३)

७६/७७ 12/19/2019 - 16:17 PDF icon agro equipmemt tender 076-09-03.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (बाटो कालोपत्रे, भवन निर्माण, सडक निर्माण) (प्रथम पटक प्रकाशित २०७६/०८/१५)!!!

७६/७७ 12/01/2019 - 14:09 PDF icon tender 2076-8-15.pdf

दोश्रो पटक सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (खानेपानी धारा) (दोश्रो पटक प्रकाशित २०७६/०८/१०) !!!

७६/७७ 11/26/2019 - 12:13 PDF icon HANDPUMP RE-EBID.pdf

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

७६/७७ 11/07/2019 - 15:52 PDF icon medicine tender 2076-07-21.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७६/०७/२१)!!!

७६/७७ 11/07/2019 - 15:47 PDF icon tender 2076-07-21.pdf

Pages