FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७५/७६ 04/08/2019 - 11:10 PDF icon बोलपत्र ०७५-१२-२४.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७५/७६ 03/27/2019 - 12:47 PDF icon E-BIDDING.pdf

औषधी खरिदका लागि वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७५/७६ 02/09/2019 - 12:19 PDF icon औषधी खरिद वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

खैरी खोला नदीजन्य पदार्थको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७५/७६ 02/09/2019 - 11:49 PDF icon खैरी खोला आशयको सूचना.pdf

औषधी खरिदको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७५/७६ 01/31/2019 - 12:51 PDF icon औषधी खरिदको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!.pdf

नदीजन्य पदार्थको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना !!!

७५/७६ 01/29/2019 - 10:49 PDF icon नदीजन्य पदार्थको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना.pdf

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७५/७६ 01/21/2019 - 16:46 PDF icon khairi khola tender notice.pdf

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७५/७६ 12/19/2018 - 14:55 PDF icon resources e-bidding.pdf

औषधीआपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७५/७६ 12/19/2018 - 14:34 PDF icon medicine e-bidding.pdf

Ambulance खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक) !!!

७५/७६ 09/23/2018 - 12:00 PDF icon ambulance purchase.pdf

Pages