FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७५/७६ 01/21/2019 - 16:46 PDF icon khairi khola tender notice.pdf

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७५/७६ 12/19/2018 - 14:55 PDF icon resources e-bidding.pdf

औषधीआपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७५/७६ 12/19/2018 - 14:34 PDF icon medicine e-bidding.pdf

Ambulance खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक) !!!

७५/७६ 09/23/2018 - 12:00 PDF icon ambulance purchase.pdf

4WD Jeep तथा Ambulance खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

७५/७६ 09/06/2018 - 07:33

दोश्रो पटक सिलबन्दी बोलपत्र माग गरीएको सूचना !!! (डुंगा संचालनका लागि)

७५/७६ 08/15/2018 - 16:51

डुंगा संचालन का लागि सिलबन्दी बोलपत्र माग गरीएको सूचना !!!

७५/७६ 07/31/2018 - 14:02 PDF icon डुंगा ठेक्का को सूचना.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (कचनापुर -मदुइ सडक कालोपत्रे)

७४/७५ 03/04/2018 - 19:29 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (कचनापुर -मदुइ सडक कालोपत्रे).pdf

Pages