FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८०_०२_२६ गते बसेको कार्यापलिका बैठक

७९/८० 06/12/2023 - 15:43 PDF icon CamScanner 06-12-2023 15.33__.pdf

मिति २०८०/०२/०७ गतेको कार्यपालिका बैठक निर्णय

७९/८० 05/28/2023 - 15:18 PDF icon CamScanner 05-28-2023 16.09.pdf

२०७९_१२_१९ गते बसेको_कार्यापलिका_बैठक_निर्णय

७९/८० 04/11/2023 - 12:06 PDF icon २०७९_१२_१९कार्यपालिका_बैठक.pdf

मिति २०७९_११_२८ गते बसेको_कार्यपालिका_बैठक

७९/८० 03/14/2023 - 15:58 PDF icon मिति २०७९_११_२८ गते बसेको_कार्यपालिका_बैठक.pdf

मिति २०७९_माघ १० गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 13:06 PDF icon मिति २०७९_माघ १० गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_पुस २८ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 13:05 PDF icon मिति २०७९_पुस २८ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_पुस २४ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:49 PDF icon मिति २०७९_पुस २४ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_पुस १४ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:47 PDF icon मिति २०७९_पुस १४ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_कतिक २८ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:46 PDF icon मिति २०७९_कतिक २८ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_कतिक ५ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:44 PDF icon मिति २०७९_कतिक ५ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

Pages