FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९_११_२८ गते बसेको_कार्यपालिका_बैठक

७९/८० 03/14/2023 - 15:58 PDF icon मिति २०७९_११_२८ गते बसेको_कार्यपालिका_बैठक.pdf

मिति २०७९_माघ १० गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 13:06 PDF icon मिति २०७९_माघ १० गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_पुस २८ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 13:05 PDF icon मिति २०७९_पुस २८ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_पुस २४ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:49 PDF icon मिति २०७९_पुस २४ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_पुस १४ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:47 PDF icon मिति २०७९_पुस १४ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_कतिक २८ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:46 PDF icon मिति २०७९_कतिक २८ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_कतिक ५ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:44 PDF icon मिति २०७९_कतिक ५ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_असोज २३ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:43 PDF icon मिति २०७९_असोज २३ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९/०६/०४ गते बसेको कार्यपालिका निर्णय

७९/८० 09/27/2022 - 10:51 PDF icon nirnay.pdf

मिति २०७९/०५/०५/ बसेको कार्यपालिका निर्णय

७९/८० 09/27/2022 - 10:35 PDF icon email08262022.pdf

Pages