FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९_असोज २३ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:43 PDF icon मिति २०७९_असोज २३ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९/०६/०४ गते बसेको कार्यपालिका निर्णय

७९/८० 09/27/2022 - 10:51 PDF icon nirnay.pdf

मिति २०७९/०५/०५/ बसेको कार्यपालिका निर्णय

७९/८० 09/27/2022 - 10:35 PDF icon email08262022.pdf

2079_03_20 कार्यपालिका बैठक

७९/८० 07/27/2022 - 13:16 PDF icon 2079_03_20 कार्यपालिका बैठक .pdf

2079_03_8 कार्यपालिका बैठक

७९/८० 07/27/2022 - 13:14 PDF icon 2079_03_8 कार्यपालिका बैठक .pdf

२०७९_०३_०६ गते बसेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 07/27/2022 - 13:14 PDF icon २०७९_०३_०६ गते बसेको कार्यपालिका बैठक .pdf

२०७९_०२_२६ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठक

७८/७९ 07/27/2022 - 13:12 PDF icon २०७९_०२_२६ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठक .pdf

२०७९_०३ _१४ कार्यपालिकाको बैठक

७८/७९ 07/27/2022 - 13:11 PDF icon 2079_0२_14 कार्यपालिकाको बैठक .pdf

२०७९/०२/२३ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 06/07/2022 - 08:29 PDF icon २३ गते कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf

२०७९/०२/२३ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 06/06/2022 - 19:35 PDF icon २३ गते कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf

Pages