FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको स्थानीय दर रेट ८०/८१ 09/19/2023 - 15:47 PDF icon राप्ती_सोनारी_दर_रेट.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका राजस्व सुधार कार्ययोजना _२०७७ (ड्राफ्ट) ८०/८१ 08/10/2023 - 22:58 PDF icon Rapti Sonari RIAP _ 30 March (1).pdf
क्षेत्रगत आय.व्यय अनुमान तथा बार्षिक कार्यक्रम र आयोजनको विवरण ८०/८१ 08/10/2023 - 22:14 PDF icon gapa book_compressed (1).pdf
आ_व_२०७९_८० को बार्षिक _प्रतिबेदन_सूचना_हक_ स्व_प्रकाशन ८०/८१ 07/31/2023 - 17:37 PDF icon आ_व_२०७९_८० को बार्षिक _प्रतिबेदन_सूचना_हक_ स्व_प्रकाशन.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका भू-उपयोग नीति ८०/८१ 07/06/2023 - 14:20 PDF icon Final Land Use Plan Rapti Sonari.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका कृषि रणनीति_२०७९ ७९/८० 06/19/2023 - 21:00 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिका कृषि रणनीति_२०७९.pdf
लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण प्रतिवेदन ७९/८० 06/09/2023 - 11:43 PDF icon Technical Report_GESI Audit_Rapti sonari banke.pdf
नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०७९/०८० ७९/८० 05/21/2023 - 21:23 PDF icon Citizen Satisfaction Survey Rapti Sonari_BAS Nepal .pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक स्वत:प्रकाशन ७९/८० 04/28/2023 - 22:28 PDF icon सूचनाको हक-तेश्रो _ त्रैमासिक _प्रतिबेदन_राप्ती _सोनारी_गाउँपालिका_.pdf
शिक्षा नीति २०७९ मस्यौदा ७९/८० 04/02/2023 - 20:35 PDF icon शिक्षा नीति २०७९ मस्यौदा.pdf

Pages