FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक स्वत:प्रकाशन ७९/८० 04/28/2023 - 22:28 PDF icon सूचनाको हक-तेश्रो _ त्रैमासिक _प्रतिबेदन_राप्ती _सोनारी_गाउँपालिका_.pdf
शिक्षा नीति २०७९ मस्यौदा ७९/८० 04/02/2023 - 20:35 PDF icon शिक्षा नीति २०७९ मस्यौदा.pdf
लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनितिक योजना २०७८ /२०७९ ७८/७९ 03/03/2023 - 16:33 PDF icon GESI Strategy-Rapti Sonari.pdf
महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिबेदन २०७९ ७९/८० 12/28/2022 - 11:56 PDF icon document.pdf, PDF icon 1612774527राप्तीसोनारी गाउँपालिका.pdf, PDF icon LnI7W1658211945राप्तीसोनारी गाउँपालिका, २०७८.pdf
स्थानीय तहको पाठ्यक्रम ७९/८० 08/10/2022 - 11:33 PDF icon Raptisonari_Local Caricullum 2079.pdf
आर्थिक ऐन राप्ती सोनारी गाउँपालिका अगैया, बाँके ७९/८० 07/16/2022 - 13:43 PDF icon आर्थिक ऎन २०७९ राप्ती सोनारी गाउँपालिक.pdf
प्रथम आवधिक विकास योजना (२०७९/८० /०८३/८४) ७८/७९ 07/12/2022 - 11:23 PDF icon Rapti Sonari PDP Final.pdf

Pages