FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९_कतिक ५ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:44 PDF icon मिति २०७९_कतिक ५ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९_असोज २३ गतेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 01/25/2023 - 12:43 PDF icon मिति २०७९_असोज २३ गतेको कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९/०६/०४ गते बसेको कार्यपालिका निर्णय

७९/८० 09/27/2022 - 10:51 PDF icon nirnay.pdf

मिति २०७९/०५/०५/ बसेको कार्यपालिका निर्णय

७९/८० 09/27/2022 - 10:35 PDF icon email08262022.pdf

२०७९_३_२१ ११ औ गाउँ सभा

७९/८० 07/27/2022 - 13:29 PDF icon 2079_३_२१ ११औ गाउँ सभा.pdf

२०७९_३_१४ ११ औ गाउँ सभा

७९/८० 07/27/2022 - 13:26 PDF icon 2079_३_१४ ११ औ गाउँ सभा .pdf

११ औ गाउँ सभा

७९/८० 07/27/2022 - 13:24 PDF icon ११ औ गाउँ सभा २०७९_०३ _१०.pdf

2079_03_20 कार्यपालिका बैठक

७९/८० 07/27/2022 - 13:16 PDF icon 2079_03_20 कार्यपालिका बैठक .pdf

2079_03_8 कार्यपालिका बैठक

७९/८० 07/27/2022 - 13:14 PDF icon 2079_03_8 कार्यपालिका बैठक .pdf

२०७९_०३_०६ गते बसेको कार्यपालिका बैठक

७९/८० 07/27/2022 - 13:14 PDF icon २०७९_०३_०६ गते बसेको कार्यपालिका बैठक .pdf

Pages