FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९/०२/२३ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 06/06/2022 - 19:35 PDF icon २३ गते कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९/०२/१७ गते बसेको कार्यापलिकाको बैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 06/01/2022 - 12:01

निर्णयहरु पहिलो बैठक २०७९/२/८

७८/७९ 05/25/2022 - 15:59

कार्यपालिका बैठक २०७८/०६/११

७७/७८ 12/02/2021 - 14:58 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०६-१९.pdf

कार्यपालिका बैठक ०७८/०६/०४

७८/७९ 12/02/2021 - 14:55 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०६-४.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७८/०५/०७

७७/७८ 12/02/2021 - 14:53 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०५-७.pdf

कार्यापालिकाको बैठक २०७८/०४/१७

७८/७९ 12/02/2021 - 14:52 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०४-१७.pdf

कार्यापलिका को बैठक २०७८-०४-१७

७८/७९ 12/02/2021 - 13:59 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०४-१७.pdf

बैठक नं. ६२ / मिति २०७५/१०/२२ गते

७५/७६ 09/13/2019 - 13:29 PDF icon Board Meeting No. 62 / Date 2075/10/22

बैठक नं. ६१ / मिति २०७५/१०/१० गते

७५/७६ 09/13/2019 - 13:12 PDF icon Board Meeting No. 61 / Date 2075/10/10

Pages