FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९_०२_२६ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठक

७८/७९ 07/27/2022 - 13:12 PDF icon २०७९_०२_२६ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठक .pdf

२०७९_०३ _१४ कार्यपालिकाको बैठक

७८/७९ 07/27/2022 - 13:11 PDF icon 2079_0२_14 कार्यपालिकाको बैठक .pdf

२०७९/०२/२३ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 06/07/2022 - 08:29 PDF icon २३ गते कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf

२०७९/०२/२३ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७८/७९ 06/06/2022 - 19:35 PDF icon २३ गते कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९/०२/१७ गते बसेको कार्यापलिकाको बैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 06/01/2022 - 12:01

निर्णयहरु पहिलो बैठक २०७९/२/८

७८/७९ 05/25/2022 - 15:59

कार्यपालिका बैठक २०७८/०६/११

७७/७८ 12/02/2021 - 14:58 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०६-१९.pdf

कार्यपालिका बैठक ०७८/०६/०४

७८/७९ 12/02/2021 - 14:55 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०६-४.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७८/०५/०७

७७/७८ 12/02/2021 - 14:53 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०५-७.pdf

कार्यापालिकाको बैठक २०७८/०४/१७

७८/७९ 12/02/2021 - 14:52 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०४-१७.pdf

Pages