FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बैठक नं. ११/ मिति २०७४/०६/१८ गते

७४/७५ 12/20/2018 - 15:25 PDF icon Board Meeting No. 11 / Date 2074/06/18

बैठक नं. १०/ मिति २०७४/०५/२७ गते

७४/७५ 12/20/2018 - 15:24 PDF icon Board Meeting No. 10 / Date 2074/05/27

बैठक नं. ९/ मिति २०७४/०५/२१ गते

७४/७५ 12/20/2018 - 15:22 PDF icon Board Meeting No. 9 / Date 2074/05/21

बैठक नं. ७/ मिति २०७४/०५/१६ गते

७४/७५ 12/20/2018 - 15:16 PDF icon Board Meeting No. 7 / Date 2074/05/16

बैठक नं. ६/ मिति २०७४/०५/०८ गते

७४/७५ 12/20/2018 - 15:14 PDF icon Board Meeting No. 6 / Date 2074/05/08

बैठक नं. ५/ मिति २०७४/०४/२२ गते

७४/७५ 12/20/2018 - 15:13 PDF icon Board Meeting No. 5 / Date 2074/04/22

बैठक नं. ४/ मिति २०७४/०४/१६ गते

७४/७५ 12/20/2018 - 15:12 PDF icon Board Meeting No. 4 / Date 2074/04/16

बैठक नं. ३/ मिति २०७४/०४/०१ गते

७४/७५ 12/20/2018 - 15:10 PDF icon Board Meeting No. 3 / Date 2074/04/01

प्रथम गाउँ सभाको निर्णयहरु

७४/७५ 09/14/2017 - 14:33 PDF icon प्रथम गाउँ सभाको निर्णयहरु.pdf

बैठक नं. २/ मिति २०७४/०३/२९ गते

७४/७५ 06/14/2017 - 15:54 PDF icon Board Meeting No. 2 / Date 2074/03/29

Pages