FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यापलिका को बैठक २०७८-०४-१७

७८/७९ 12/02/2021 - 13:59 PDF icon कार्यापलिका को बैठक ०४-१७.pdf

बैठक नं. ६२ / मिति २०७५/१०/२२ गते

७५/७६ 09/13/2019 - 13:29 PDF icon Board Meeting No. 62 / Date 2075/10/22

बैठक नं. ६१ / मिति २०७५/१०/१० गते

७५/७६ 09/13/2019 - 13:12 PDF icon Board Meeting No. 61 / Date 2075/10/10

बैठक नं. ६० / मिति २०७५/०९/२० गते

७५/७६ 01/31/2019 - 16:55 PDF icon Board Meeting No. 60 / Date 2075/09/20

बैठक नं. ५९ / मिति २०७५/०९/१९ गते

७५/७६ 01/31/2019 - 16:54 PDF icon Board Meeting No. 59 / Date 2075/09/19

बैठक नं. ५८ / मिति २०७५/०९/०३ गते

७५/७६ 01/31/2019 - 16:53 PDF icon Board Meeting No. 58 / Date 2075/09/03

बैठक नं. ५७ / मिति २०७५/०८/२५ गते

७५/७६ 01/31/2019 - 16:51 PDF icon Board Meeting No. 57 / Date 2075/08/25

बैठक नं. ५६ / मिति २०७५/०८/२४ गते

७५/७६ 01/31/2019 - 16:48 PDF icon Board Meeting No. 56 / Date 2075/08/24

तेश्रो गाउँ सभाको निर्णयहरु

७५/७६ 12/27/2018 - 14:12 PDF icon तेश्रो गाउँ सभाको निर्णय.pdf

बैठक नं. ५५ / मिति २०७५/०८/०४ गते

७५/७६ 12/24/2018 - 15:42 PDF icon Board Meeting No. 55 / Date 2075/08/04

Pages