FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ ७९/८० 07/06/2023 - 13:00 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षाबनेको ऐन २०७९.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७९ ७९/८० 07/06/2023 - 12:58 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७९.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, 2079 ७९/८० 07/06/2023 - 12:57 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिका कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, 2079.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७९/८० 07/06/2023 - 12:55 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९ ७९/८० 07/06/2023 - 12:53 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०८० ७९/८० 07/05/2023 - 11:31 PDF icon राप्ती सोनारी गाँउपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०.pdf
राप्ती सोनारी गाँउ कार्यपालिकाको कानून, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/04/2023 - 11:52 PDF icon राप्ती सोनारी गाँउ कार्यपालिकाको कानून, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०८०.pdf
कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/04/2023 - 11:51 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
सञ्जु चौधारी अक्षय कोष स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/04/2023 - 11:49 PDF icon सञ्जु चौधारी अक्षय कोष स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०_.pdf
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/04/2023 - 11:48 PDF icon सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages