FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/14/2018 - 19:27 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन ७४/७५ 03/26/2018 - 20:37 PDF icon विनियोजन ऐन २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:35 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:34 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:30 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:22 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४.pdf
आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:07 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf

Pages