FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विधायन समिती संचालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९ ७९/८० 05/15/2023 - 08:04 PDF icon विधायन समिती संचालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९.pdf
राप्ती सोनारी गाँउपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 05/15/2023 - 08:03 PDF icon राप्ती सोनारी गाँउपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि, २०७९.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य वीमा संयोजन समिति संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 05/15/2023 - 08:02 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य वीमा संयोजन समिति संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 05/15/2023 - 08:01 PDF icon महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
बिषयगत कार्य संचालन कार्यविधि ,२०७९ ७९/८० 05/15/2023 - 08:00 PDF icon बिषयगत कार्य संचालन कार्यविधि ,२०८०.pdf
श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 04/24/2023 - 21:30 PDF icon श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७९ ७९/८० 04/24/2023 - 21:29 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७९.pdf
राप्ती सोनारी गाँउपालिका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७९ ७९/८० 04/24/2023 - 21:13 PDF icon राप्ती सोनारी गाँउपालिका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७९.pdf
राजस्व परामर्श समिति संचालित सम्बन्धी कार्यविलि, २०७९ ७९/८० 04/24/2023 - 21:10 PDF icon राजस्व परामर्श समिति.pdf
राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि ७९/८० 04/24/2023 - 21:09 PDF icon राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि.pdf

Pages