FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजस्व परामर्श समिति संचालित सम्बन्धी कार्यविलि, २०७९ ७९/८० 04/24/2023 - 21:10 PDF icon राजस्व परामर्श समिति.pdf
राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि ७९/८० 04/24/2023 - 21:09 PDF icon राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि.pdf
दीगो विकास लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण नीति, २०७९ ७९/८० 04/24/2023 - 21:07 PDF icon दिगो_बिकास लक्ष्य.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/24/2023 - 21:05 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/23/2023 - 21:37 PDF icon अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
स्थानीय विपद तथा जल वायू उत्थानशिल योजना २०७८ ७९/८० 04/06/2023 - 11:44 PDF icon FINAL_LDCRP_Rapti Sonari_Updated (1).pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको पशु विमा कार्यक्रम संचालन तथा विमा प्रिमियाममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७९ ७९/८० 03/23/2023 - 13:52 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको पशु विमा कार्यक्रम संचालन तथा विमा.pdf
करार कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि ७८/७९ 10/30/2022 - 19:01 PDF icon Karar Karmachari_Rajpatra (Lok Bahadur Shasi).pdf
वन ऐन २०७८ ७८/७९ 10/30/2022 - 18:56 PDF icon गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७८_नमुना कानुन_NARMIN (1)(1).pdf
भुमि ऐन २०७८ ७८/७९ 10/30/2022 - 09:47 PDF icon गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८_नमूना_NARMIN (1)(1).pdf

Pages