FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाढी पूर्वकार्य कार्ययोजना,२०८० ८०/८१ 08/20/2023 - 12:49 PDF icon बाढी पूर्वकार्य कार्ययोजना,२०८०.pdf
करारमा प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/20/2023 - 12:48 PDF icon करारमा प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
मानवीय सहायतार्थ नगद सहायता (सञ्चालन) कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/20/2023 - 12:47 PDF icon मानवीय सहायतार्थ नगद सहायता (सञ्चालन) कार्यविधि २०८०.pdf
छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/20/2023 - 12:47 PDF icon छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०80 ८०/८१ 08/20/2023 - 12:46 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०80.pdf
राप्ती सोनारी बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य_बीमा कार्यक्रम कार्यविधि_२०८० ८०/८१ 08/20/2023 - 12:45 PDF icon राप्ती सोनारी बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य_बीमा कार्यक्रम कार्यविधि_२०८०.pdf
छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 08/20/2023 - 12:44 PDF icon छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०.doc_.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/21/2023 - 13:28 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८०.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको] ऐन ,२०७९ ७९/८० 07/06/2023 - 13:05 PDF icon राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय ऐन ,२०७९.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ ७९/८० 07/06/2023 - 13:00 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षाबनेको ऐन २०७९.pdf

Pages