FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राप्ती सोनारीगाउँपालिका सहकारी ऐन २०७८ ७८/७९ 10/30/2022 - 09:45 PDF icon १२. राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्ध ब्यबस्थापन बनेको विधेयक २०७८ ७८/७९ 10/30/2022 - 09:43 PDF icon गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८_नमुना कानुन_NARMIN (1)(1).pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि (मस्यौदा) २०७९ ७९/८० 08/20/2022 - 11:31 PDF icon ambulance.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७८ ७८/७९ 07/09/2022 - 16:18 PDF icon राप्ती सोनारी स्वास्थ तथा सरसफाइ एन.pdf
राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थानीय शिक्षा विधेयक-२०७७ ७७/७८ 03/10/2022 - 11:46 PDF icon edu_rajpatra.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/14/2018 - 19:27 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन ७४/७५ 03/26/2018 - 20:37 PDF icon विनियोजन ऐन २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:35 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:34 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/26/2018 - 20:30 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf

Pages